Micro Matic logo

Alarmoversikt og feilsøking for MicroSense

Komfyrvakten varsler med ulike alarmsignaler i form av "pip / ring / brum" ved faretruende høye temperaturer, eller dersom det er et problem med produktet. Under finner du betydningen av de ulike alarmsignalene til MicroSense, og hvilke tiltak som må gjøres. Løses ikke problemet ved hjelp av disse tiltakene, ta kontakt med din forhandler av produktet. (MicroSense sensorer er merket SGS1010 / SGS1011 / SGS1012 på undersiden av sensoren)

Se alle alarmsignaler

komfyrvakt-alarm-sabotasjealarm-v2.jpg

Sensor: 4 «pip» med 1 sek. intervall

 • Betydning: Sabotasjealarm. Sensoren fjernes fra montasjeplaten
 • Tiltak: Sett sensoren tilbake på montasjeplaten med lampen vendt mot bruker

Spill lyd

komfyrvakt-alarm-foralarm-v2.jpg

Sensor: Korte «pip» med få sekunders intervall

 • Betydning: For-alarm. Sensoren varsler fare i 20 sek. før komfyren/platetoppen kobles ut
 • Tiltak: Hvis alarmen ble utløst under vanlig matlaging: Gi sensoknappen et kort trykk mens for-alarmen høres. Alarmen skrus av og følsomheten justeres litt ned

Spill lyd

komfyrvakt-alarm-platetopp-utkobles-v2.jpg

Sensor: Mange raske "pip" etterfulgt av et langt "pip"

 • Betydning: Utkoblingsalarm. Komfyren/platetoppen utkobles.
 • Tiltak: Avklar situasjonen. Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninkobler komfyr/platetopp.

Spill lyd

komfyrvakt-alarm-utkoblet-platetopp-v2.jpg

Komfyrstikkontakt: Langt «ring» med 5 sekunders intervall

 • Betydning. Frakoblet komfyr/platetopp. Komfyren/platetoppen har blitt utkoblet
 • Tiltak: Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninkobler komfyr/platetopp. Hvis platetoppen ikke kan slås på igjen, kan det være at platetoppen er låst på grunn av flere alarmer for makstemperatur på samme tid. Lås opp ved å slå av komfyrens/platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.

Spill lyd

komfyrvakt-alarm-overopphetet-platetopp-v2.jpg

Komfyrstikkontakt: Kontinuerlig «ring, ring, ring»

 • Betydning: Frakoblet komfyr/platetopp. Platetoppen er for varm for gjeninobling.
 • Tiltak: Sørg for at bryterne står på "0". Vent til platetoppen har kjølt seg ned og komfyrstikkontakten avgir et langt ring med intervaller på 5 sekunder. Gjør tiltak som beskrevet i punktet over.

Spill lyd

komfyrvakt-alarm-systemfeil-v2.jpg

Komfyrstikkontakt: Kort og langt «ring» annenhver gang med 5 sek. intervall

 • Betydning: Frakoblet komfyr/platetopp pga. systemfeil. Komfyren/platetoppen har blitt utkoblet på grunn av en midlertidig feil (automatisk feildiagnose). Feilårsaker kan være: Sensor sitter feil eller fjernet fra montasjeplate, skitt eller fett dekker til sensorene, problemer med radioforbindelsen eller funksjonen til deler av systemet.
 • Tiltak: Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninkobler komfyr/platetopp. Hvis alarmen ikke stopper, følg anvisningene under:
  • Alt. 1: Kontroller at sensoren sitter riktig på montasjeplaten. Rengjør sensoren med en lofri klut fuktet med såpevann. Trykk én gang på sensorknappen.
  • Alt. 2: Avstill alarmen ved å slå av platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder. Trykk én gang på sensorknappen.
  • Alt. 3: Hvis feildiagnosen slår av komfyren/platetoppen igjen, må forhandleren kontaktes. Hvis komfyren/platetoppen stadig blir slått av grunnet feildiagnosen, kan den bare brukes i 5 minutter om gangen ved at strømforsyningen slås av i 15 sekunder som beskrevet over (EN-krav).

Spill lyd

komfyrvakt-alarm-batterialarm-v2.jpg

Sensor og/eller komfyrstikkontakt: Ett «pip» og/eller «ring» i minuttet

 • Betydning: Batterialarm. Sensoren har svakt batteri.
 • Tiltak: Bytt batteri. Sensoren trenger nytt batteri type CR2032.
 • Alarmen starter i god tid før batteriet går tomt. Det anbefaes å bytte batteri umiddelbart for å unngå utkobling av komfyr/platetopp.
  • Et trykk på sensorknappen utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriet er tomt, kan komfyren/platetoppen kun brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Du aktiverer 5 minutters koketid og avstiller komfyrstikkontaktens batterisignal ved å slå av platetoppens strømforsyning (i sikringsskapet) i 15 sekunder før du slår den på igjen.

Spill lyd

Her får du tak i ny komfyvaktsensor

Sensoren kan byttes ut med ny sensor av type MicroSense.
MicroSense sensor får du tak i via din elektriker, eller på Elkjøp, Jernia eller sikkerheten-selv.no. Mer om våre forhandlere.

Slik byttes batteriet på MicroSense

Slik byttes batteriet på MicroSense

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.