Micro Matic logo
Logg inn

MicroBrann BSS-30

MicroBrann sentral BSS-30
SM1005
  • Styring og overvåking av inntil 30 brannspjeld
  • BACnet kommunikasjon
  • Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt
Les mer om produktet

Et godt røyk- og brannvern kan redde menneskeliv og begrense skade på eiendom og løsøre til et absolutt minimum. MicroBrann er en enkel og revolusjonerende løsning for brannvern i ventilasjonsanlegg, komplett med brannspjeld og brannspjeldstyring. Systemet er designet med sikkerhet og brukervennlighet i sentrum.

Med MicroBrann BSS-30 sin høyoppløslige touchskjerm og innovative brukergrensesnitt får man raskt oversikt over status for alle tilkoblede brannspjeld.

Sentralen kan tilkobles intill 30 brannspjeldmoduler (MicroBrann BSM) og kan settes opp med automatisk test i valgfrie intervaller med testrapport.

Ved bruk av den digital inngangen for signal fra f.eks. brannalarmsentral vil MicroBrann BSS-30 lukke brannspjeldene for å unngå brann og røykspredning. I tillegg er det en digital utgang for signal til venlilasjonsaggregat. Sentralen kan brukes frittstående eller tilkobles SD-anlegg via BACnet MS/TP, eller settes opp med skytilgang for fjernstyring via nettleser.

Brukervennlig
Via sentralen får du enkelt tilgang til alle brannspjeldene tilkoblet systemets kommunikasjonsmoduler. Sentralen gir deg mulighet til å endre innstillinger, navngi spjeldene og teste spjeldene i systemet. Tilbakemelding gis alltid i klartekst, slik at du raskt kan se status for systemet i sin helhet, eller for hvert enkelt spjeld.

Alt på ett sted
Systemet er helt transparent, slik at all informasjon som ligger i kommunikasjonsmodulene er tilgjengelig og redigerbar i sentralen. Slik kan alt gjøres på ett sted før og etter installasjon.

Automatisk gjenkjenning
Ved oppstart av systemet vil sentralen automatisk gjenkjenne alle modulene/spjeldene som er koblet til. Dermed går oppsettet raskt, og eventuelle feiltilkoblinger er enkle å lokalisere.

Enkle og periodiske tester av systemet
Det kan legges inn enkle eller periodiske tester i sentralen, som for eksempel systemtest en gang i måneden. Ved planlagte tester kan sentralen sende signal til ventilasjonsaggregatet slik at viftene stopper før brannspjeldene testes. Det er også mulig å legge inn enkelttester fra sentralen slik at systemet kan testes ved for eksempel igangkjøring eller service.

Testlogg
Utførte tester og hendelser lagres i «Loggfil» og viser eventuelle alarmer/feil. Hvis det oppdages en feil under testkjøring vil man få en alarm som viser hvilket spjeld og hva som har utløst alarmen i klartekst. Hvis det ikke oppdages feil i systemet vises beskjeden «Suksessfull test» i loggen.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.