eNet betjeningsmodul for System 3000

Betjeningsmodul som benyttes sammen med System 3000 innsatser for å inkludere dem i en eNet Smarthome-løsning.

 • For svært enkel oppgradering av standard elektroniske brytere, dimmere og persiennestyrings-innsatser til avanserte smarthusprodukter.
 • Betjening lokalt, automatisk eller via app.
 • Appstyring lokalt og via internett om du ikke er hjemme.
 • Benyttes på bryter-, dimme-, persienne- eller slaveinnsats 3-leder for GIRA System 3000.
 • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
 • Inneholder eNet radiosender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
 • Produktet har lokal lagring av oppkjørings- og nedkjøringstid eller inn- og utkoblingstid. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus.
 • Nøyaktighet: +/- 15 sek/måned.
 • Sperrefunksjon kan gjøres direkte på betjeningsmodulen og sperrer den trådløse betjeningen via eNet, den sprerrer for signaler fra slaver og deaktiverer minnemodusen.
 • Nattmodus kan velges. Det betyr at status- og funksjons-LED på betjeningsmodulen ikke lyser konstant.
 • Dette er et eNet produkt med toveis kommunikasjon, det betyr at det sender statustilbakemelding til trådløs sender og appvisualiseringen vil vise hvilken status apparatet har.
 • LED-lamper på produktet viser status.
 • Automatisk analyse av innganger for slaveenheter.
 • Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
 • Posisjonering av avskjerminger via scenario-oppkalling.
 • Posisjonering for solskjerming og skumring.
 • Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
 • Funksjoner i kombinasjon med innsats for styring av lys:
 • Scenarier
 • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.
 • Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.2 (avhengig av innsatsen):
 • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
 • Deaktiver underenhetanalyse.
 • Betjeningssperrer.
 • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
 • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
 • Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
 • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
 • Etterløpstid.
 • Inn- eller utkoblingsforsinkelse.
 • Opp- eller neddimmingsrampe.
 • Forvarsel om utkobling.
 • Permanent på, permanent av.
 • Hotellfunksjon.
 • Lysregulering.
 • Repeaterfunksjon.
 • Apparatprogramvaren oppdateres av produsent.

 

Det er ikke registrert noen spesifikasjoner for dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.

Disse produktene forutsetter kommunikasjon mot eNet-server GE530100.

Fant du det du lette etter?


Brukerstøtte og rådgiving

Micro Matics kundesenter

Micro Matics kundesenter

Spørsmål angående våre produkter bes rettes til vårt kundesenter. Vi gjør vårt ytterste for å svare deg innen 4 timer i våre åpningstider.

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50 support@micro-matic.no