FAQ Astrour MM7592 / LA1128 / 1401639

Spørsmål 1: Hvorfor skrur ikke astrouret på lyset? - Spørsmål 2: Hvordan fabrikkinnstilles astrouret?

Spørsmål 1: Astrouret skrur ikke på lyset

1: Sjekk at programmet er korrekt:
Slik leser du ut programmet på astrouret

2.a: Hvis programmet er korrekt:
Problemet kan skyldes at tidspunkt for aktivering av lys er passert.
Lyset vil skrus på neste gang angitt tidspunkt passeres.

2.b: Hvis det er 60 ledige minneplasser (Dvs: ingen minneplasser i bruk):
Astrouret er fabrikkinnstilt. Programmer opp astrouret på nytt.
Slik programmerer du opp astrouret etter fabrikkinnstilling:

Spørsmål 2: Hvordan fabrikkinnstilles astrouret?

Svar: Slik fabrikkinnstiller du astrouret:

Fant du det du lette etter?