NSO-moduler

Komplette, skreddersydde moduler, ferdig montert! En ideell løsning for jordfeilovervåking og innhenting av nettnytteverdier i nettstasjoner.

Fra og med 2015 forsterket DSB sitt krav om jordfeilovervåking av eksisterende nettstasjoner til også å omfatte alle nettstasjoner som får nye tilknytninger. Micro Matic leverer nå ferdig prefabrikerte NSO-moduler som tilfredsstiller alle krav til 230V IT-nett, samt moduler for innhenting av nettnytteverdier i 400V TN-nett.

  • Meget enkel installasjon og kort montasjetid.
  • For innendørs montasje, kun å koble til strømtrafoer og spenning.
  • Skreddersydde løsninger

Eksempel: Ferdig seriekobling for tilknytning av master/konsentrator og CVM-MINI, for 2 strømtrafoer (Aron), og 3 strømtrafoer.

NSO-moduler enkelt forklart: