Ny VAV-kalkulator beregner korrekt spjelddimensjon

For at behovsstyrte ventilasjonsanlegg skal fungere optimalt, må de leveres med korrekt spjelddimensjon. Vi ser alt for ofte at det tegnes inn for store spjeld, og det gir et dårlig sluttresultat til kunden. Vår nyutviklede VAV-kalkulator kan eliminere slike feil.

Vi opplever at behovet for en VAV-kalkulator er stort

I bestillinger fra entreprenører med lister over rom, og med spjelddimensjoner tegnet inn av rådgivere, er det veldig ofte tatt ut for store spjeld. Det har vært et problem i mange år og nå opplever vi at det er verre enn noen gang.

En av årsakene kan være at man i lavenergianlegg bruker romslige kanaler for å ha lite trykkfall, uten å tenke på at et spjeld må ha en viss autoritet for å fungere. Hvis det ikke går hastighet i et VAV spjeld så fungerer det ikke. Det er generelt mye fokus på romslige kanaler og for lite fokus på det å ha gode kanalføringer. Man ønsker lavt totaltrykk på viften for å få lavest mulig SFP. Det er bra, men totaltrykket vil senkes betydelig hvis man bare gjør kanalføringen riktig. Uansett må man ha spjeld som fungerer.

Finner rett spjelddimensjon

VAVkalkulatoren er veldig enkel i bruk. Du legger bare inn prosjektert luftmengde, og så beregner kalkulatoren spjelddimensjon og produktanbefaling for deg.
Kalkulatoren er programmert med anbefalte verdier ut ifra hva man har erfart gir god målenøyaktighet uten være så høye at man får problemer med støy. Det er også lagt inn maksimum og minimum anbefalt lufthastighet.

Vi håper kalkulatoren vil bli et godt verktøy for å hjelpe rådgivere og entreprenører med å ta ut riktig dimensjon på VAV-spjeldene. Da får vi anlegg som fungerer og fornøyde kunder.

Nå gir vi tilgang til kalkulatoren til våre kunder

Registrer deg for å motta kalkulatoren:

Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Poststed avdelingskontor

Meld meg samtidig på Micro Matics månedlige HVAC-nyhetsbrev *
 

*HVAC-nyhetsbrevet sendes ut ca en gang pr. måned til alle våre HVAC-kunder, samt manuelt påmeldte.