Programmering og integrering

Micro Matic tilbyr programmering, integrering og klargjøring for idriftsettelse, i samarbeid med våre kunder.

Vi leverer flere forskjellige systemløsninger som krever programmering. Om du ikke har tilgjengelige ressurser til programmering eller integrering, stiller vi til rådighet med oppdatert kompetanse.
 

Fordeler

 • Kvalitetssikring av programmeringen
 • Vi har oppdatert kompetanse
 • Du sparer tid

Hva vi kan programmere og integrere

KNX

  • Forhåndsprogrammering før utsendelse av materiell
  • Lokal programmering på anleggsadresse
  • Fjernprogrammering
  • Integrering av Sonos lydsystemer
  • Tilrettelegging for andre toppsystemer (SD, Control 4, Crestron o.l)
  • Integrering av gateway mot Modbus og BACnet

eNet trådløst smarthus

  • Forhåndsprogrammering før utsendelse av materiell
  • Lokal programmering på anleggsadresse
  • Fjernprogrammering med TeamViewer

Microtemp sentralstyring

  • Lokal programmering på anleggsadresse
  • Fjernprogrammering med TeamViewer

GreenZone behovsstyrt ventilasjon

  • Lokal programmering på anleggsadresse
  • Fjernprogrammering 
  • Tilrettelegging for toppsystemer

MicroVAV luftfordelingsspjeld

  • Forhåndsadressering og merking før utsendelse av materiell

MicroBrann brannspjeldstyring

  • Forhåndsprogrammering før utsendelse av materiell
  • Fjernprogrammering av funksjoner via gratis skytjeneste
  • Tilrettelegging for toppsystemer
  • Forhåndsadressering og merking før utsendelse av materiell

Temperatursensor for industri pt100

  • Forhåndsprogrammering før utsendelse av materiell
  • Fjernprogrammering med TeamViewer

CO2 sensorer (TE1020 A-sense)

  • Forhåndsprogrammering før utsendelse av materiell
  • Lokal programmering på anleggsadresse
  • Fjernprogrammering med TeamViewer

Programmering av Power Studio software for energimåling

  • Fjernprogrammering via Teams
  • Programmering på anleggsadresse

Pris avtales i hvert enkelt tilfelle og kan prises pr. prosjekt, produkt eller etter medgått tid.

Tilbud på ditt prosjekt Rådgivning til valg av løsning

 

Fant du det du lette etter?