Brukerveiledning pr. versjon SE1000

Det er gjort enkelte endringer i innstillingene mellom versjonene av SE1000. Se derfor til at du laster ned rett brukermanual for ditt produkt. Versjonsnummer finner du på klistrelappen på undersiden av produktet, som vist på bildet.

Bilde som anviser at du finner versjonsnummeret på komfyrvakt SE1000 på baksiden av produktet

Instruksjonsfilmer SE1000

  1. Alarmsignaler med lyd og illustrasjoner (Alle generasjoner)
  2. Funksjonstest (Alle generasjoner)
  3. Gjenoppretting av sensorens fabrikkinnstilling - Gen. 3
  4. Gjenoppretting av sensorens fabrikkinnstilling - Gen. 1 + 2
  5. Kontroll av sensorens innstilte følsomhet (Alle generasjoner)
  6. Innstilling av følsomhetsnivå - Gen. 3
  7. Innstilling av følsomhetsnivå - Gen. 1 + 2
  8. Montering av sensor under ventilator (Alle generasjoner)
  9. Montering av sensor i tak (Alle generasjoner)
  10. Montering av sensor på vegg (Alle generasjoner)

Fant du det du lette etter?