Alarmoversikt komfyrvakt SE11

Lydsignal 1: 

Sensor: Korte «pip» med noen sekunders mellomrom.

Betydning: Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (overopphetingskontroll). Dette er før-alarmsignalet til den intelligente varmesensoren, som avgis ett minutt før komfyren blir slått av.  

Tiltak: Hvis alarmen ble aktivert av en vanlig matlagingssituasjon, trykk på trykknappen til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet - dette medfører at den intelligente varmesensoren automatisk reduserer sensitiviteten og forhindrer at komfyren blir slått av.

Lydsignal 2: 

Sensor: Gjentatte hurtige "Pip, pip, pip".

Betydining: Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (Alarm for overopphetingskontroll) - komfyren er blitt slått av.

Tiltak: Vri først alle bryterne til "0" og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.

Lydsignal 3:

Komfyrstikkontakt: Et kort signal med ca. 5 sekunders mellomrom

Betydning: Komfyren er blitt slått av som følge av den intelligente tidsbryterfunksjonen, registrering av alarmsignalet til en ekstern alarm (røyk, karbonmonoksid eller gass) eller som følge av at overopphetingskontrollen har registert en farlig høy temperatur eller en for rask temperaturstigning.

Tiltak: Vri først alle bryterne til "0" og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.

Lydsignal 4: 

Komfyrstikkontakt: To korte "brum" (etter å ha slått av sikkerhetslåsen)

Betydning: Sikkerhetslåsen er blitt slått av og strømmen er koblet til komfyren igjen.

Tiltak: Komfyren kan nå brukes

Lydsignal 5:

Komfyrstikkontakt: Ett signal hver time eller hver halvtime

Betydning: Det har oppstått en feil i identifiseringen av komfyren

Tiltak: Gjenta innstillingsprosedyren (Se brukerveiledning side 2, pkt 5-9.)

Lydsignal 6:

Sensor og komfyrstikkontakt: Et signal hvert minutt

Betydning: Den intelligente varmesensoren har svakt batteri

Tiltak: Skift ut batteriet (se video under)
Benytt 2 x CR2032.

Ett trykk på sensorknappen utsetter batterialarmen i 12 timer.

Slik bytter du batteri på Komfyrvakt SE11

Fant du det du lette etter?