Løsninger for varmeregulering

For å regulere varmen benyttes forskjellige reguleringsprinsipper og temperaturfølere. Skal du pusse opp huset eller bygge nytt finnes det mange muligheter for deg som ønsker moderne varmestyring tilpasset både behov, rom og gulvtype.

Regulator vs Termostat

Forstå forskjellen på en termostat og en regulator

Regulator
En effektregulator styrer hvor mye effekt (strøm) som skal brukes for å varme opp gulvene dine. Effekten styres ut fra en skala fra 0-10 eller 0-100% og må manuelt stilles inn på ønsket effekt. Regulator benyttes primært når det ikke er ønskelig eller mulig å benytte en termostat med føler. Typiske bruksområder er vindfang, vaskerom, bad og rom hvor man ønsker fast gulvvarme.

Termostat
En termostat styrer varmen automatisk ut ifra hvor varmt det faktisk er i forhold til den temperatur du har stilt den inn på. Denne informasjonen får termostaten fra en føler. Da slipper du å regulere varmen manuelt, og du får en mer stabil temperatur i rommet/gulvet. En termostat vil derfor være mer energibesparende og komfortabel enn en regulator.

Termostat og regulator i samme produkt
De fleste av våre termostater kan også brukes som regulator.

Temperaturfølere

For å måle den faktiske varmen trenger termostaten en temperaturføler. Det benyttes i hovedsak tre typer følere: gulvføler, romføler og IR-føler. Før du velger hva slags type du skal ha, bør du ta hensyn til rom- og gulvtype, bruksmønster og behov.

Gulvføler
En gulvføler måler temperaturen i selve gulvet. Føleren legges gjerne i et rør og støpes inn i betongen sammen med varmeelementene. Gulvføleren sørger for en stabil og god temperatur i gulvet og er den mest brukte temperaturføleren.
Se rom- og gulvfølere fra Micro Matic

Romføler
En romføler måler temperaturen i selve rommet. Dermed vil solforhold og trekk fra åpne vinduer være avgjørende for temperaturmålingen. Du kan få termostater med innebygd romføler, eller benytte en ekstern romføler som tilkobles en termostat.
Se rom- og gulvfølere fra Micro Matic

IR-føler
En IR-føler (infrarødt lys) måler temperaturen ved å ”se” på gulvets overflate, i motsetning til tradisjonelle gulvfølere som måler temperaturen nede i gulvet. Dermed reguleres varmen etter overflatetemperaturen på gulvet, akkurat der vi kjenner den, og gir god og nøyaktig varmeregulering.

Dersom du mangler føler tilknyttet varmekablene, vil en termostat med IR-føler være en god løsning. IR-føleren kan også leveres i trådløs versjon for høy fleksibilitet ved rehabilitering. Da kan IR-føleren plasseres hvor som helst på veggen, med fri sikt ned mot gulvet.
Se termostater med IR-føler

Dobbelt følersystem for parkett, stein og flis
Et dobbelt følersystem (f.eks. gulvføler + romføler) begrenser maksimums- og minimumstemperaturen i gulvet. Denne løsningen velger du ved varmekabler under parkett eller stein- og flisgulv. Da blir ikke parketten skadet av for høy temperatur og flisene vil aldri kjennes kalde mot føttene.
Disse termostatene har dobbelt følersystem

Oppgrader til sparetermostat

Å bytte ut gamle brytere som 1-2-3-regulatoren er lurt. Uansett hvilken type regulering du velger, har våre termostater mulighet for spareprogrammer med natt- og dagsenkning av temperaturen. 

Automatisk sparing
Bruksmønsteret i en vanlig familiebolig i Norge kan gjerne deles i fire perioder: Morgen, jobb/skole, kveld og natt. Når du sover eller er borte fra boligen trenger du ikke komfortvarme, og varmen kan med fordel senkes for å spare strøm og penger. De forskjellige delene av en bolig brukes heller ikke hele døgnet og dermed kan du spare strøm også når du er hjemme.
Les mer om sparetermostater fra Micro Matic 

Fant du det du lette etter?