Rom- eller gulvføler

Standardfølere

For å måle den faktiske varmen benytter termostaten en temperaturføler. Det benyttes i hovedsak tre typer følere: romføler, gulvføler og IR-føler. Før du velger hva slags type du skal ha, bør du ta hensyn til rom- og gulvtype, bruksmønster og behov.

Romføler

En romføler måler temperaturen i selve rommet. Dermed vil solforhold og trekk fra åpne vinduer være avgjørende for temperaturmålingen. Du kan få termostater med innebygd romføler, eller benytte en ekstern romføler som tilkobles en termostat.

Gulvføler

En gulvføler måler temperaturen i selve gulvet og er gjerne støpt inn i betongen. Gulvføleren gir en stabil og god temperatur i gulvet.

Fant du det du lette etter?