Brannspjeldene i MicroBrann-serien leveres i firkantet og sirkulær utforming, har patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeldene er CE-merket og benytter spjeldmotor fra Belimo.

Brannspjeld benyttes for å forhindre spredning av brann gjennom ventilasjonskanaler ved å stanse flammer, røyk og varme gasser. Spjeldene installeres der en ventilasjonskanal går gjennom to brannceller. Hvis temperaturen i kanalen når 72°C, lukkes spjeldet automatisk og hindrer spredning mellom branncellene i en garantert tidsperiode. Brannspjeldene kan også stenges på signal fra en røykdetektor eller byggets brannvarslingssystem.

MicroBrann

Brannspjeld av høy kvalitet, med enkel og sikker montering

MicroBrann spjeld er utviklet med brukervennlighet i fokus. Produktene leveres med klare installasjonsinstruksjoner og gode festeelementer som sikrer enkel og sikker montering. Bruk av standard betong, gips og isolasjon for installasjon av våre produkter gjør dem enkle å montere i henhold til brannmotstandsklassifisering. Gode aerodynamiske egenskaper sikrer energieffektivitet og god akustisk opptreden. Brannspjeld type FD og FDC er optimalisert for på den ene side å sikre lufttetthet i ventilasjonskanalen, og på den andre side å minimere trykkfallet forårsaket av bladet og andre elementer innvendig i brannspjledet.

Brannspjeld testet og godkjent for brannmotstand

Alle våre brannspjeld er testet for brannmotstand. Brannmotstand indikerer hvor godt et bygningselement, i en bestemt tidsperiode, tåler brann og forhindrer at brannen sprer seg fra ett rom til et annet. Brannmotstandtesten avgjør brannspjeldets oppførsel når det utsettes for visse temperatur- og trykkforhold som kan detekteres i en fullt utviklet brann. Produktenes brannegenskaper er testet og godkjent for bestemte kombinasjoner med vegg- og tetningsmaterialer. Følg derfor monteringsanvisningen nøye for å få en brannsikker montering.

CE-merket

Sertifisering av produkter og produksjon i henhold til EN 15650:2010 har som mål å CE-merke brannspjeld. CE-merket omfatter teknisk informasjon i form av deklarerte verdier for testede kriterier knyttet til motstand mot brann, holdbarhet og aerodynamisk ytelse. Alle brannspjeld fra Micro Matic er CE-merkede, og sertifisert i samsvar med (EU) nr. 305/2011.

Alle våre spjeld er klassifisert iht. EN 13501-3

Eksempel: EI 90 (ve, ho, i ↔ o) S (300 Pa)

E = Integritet
Spjeldets evne for å hindre spredning/lekkasje av ild eller varme gasser fra brannens side til den ueksponerte siden.

I = Termisk isolasjon
Spjeldets evne til å holde temperaturstigningen på ueksponert side under en bestemt verdi iht. EN 13501-3 (200°C), som
garanterer at ueksponerte overflater ikke antennes.

90 = Tid
Definerer antall minutter spjeldet oppfyller EI-kriteriene.
Normale tidsangivelser er 60, 90, 120 eller 240 minutter.

ve og ho = Vertikal eller horisontal montering
Definerer hvordan spjeldene skal monteres for å tilfredsstille
EI-kravene innenfor tidsangivelsen. Vertikal montering (vegg)
og/eller horisontal montering (tak/gulv).

(i-o), (o-i) eller (i ↔ o)
Brannspjeldets evne til å oppfylle de overforstående EI-kriteriene innenfor tidsangivelsen hvis varme gasser eller ild kommer fra innsiden av seksjonen (i) til utsiden (o), i motsatt retning, eller i begge retninger.

S (300pa) = Røyktetthet
Forteller at røyk- og gasslekkasje forblir under fastsatte verdier (200 m3/h pr. 1m2 spjeldflate) innenfor tidsangivelsen (basert på et undertrykk på 300 Pa på ueksponert side).

Alle spjeld fra Micro Matic er klassifisert iht. EN13501-3