MicroSafe brannspjeld leveres i firkantet og sirkulær utforming, har patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeldene er CE-merket og benytter spjeldmotor fra Belimo.

Brannspjeld benyttes for å forhindre spredning av brann gjennom ventilasjonskanaler ved å stanse flammer, røyk og varme gasser. Spjeldene installeres der en ventilasjonskanal går gjennom to brannceller. Hvis temperaturen i kanalen når 72°C, lukkes spjeldet automatisk og hindrer spredning mellom branncellene i en garantert tidsperiode. Brannspjeldene kan også stenges på signal fra en røykdetektor eller byggets brannvarslingssystem.

MicroSafe brannspjeld

Høy kvalitet, enkel og sikker montering

MicroSafe brannspjeld fra Micro Matic er utviklet med fokus på brukervennlighet. Produktene leveres med klare installasjonsinstruksjoner og gode festeelementer som sikrer enkel og sikker montering. Bruk av standard betong, gips og isolasjon for installasjon av våre produkter gjør dem enkle å montere i henhold til brannmotstandsklassifisering. Gode aerodynamiske egenskaper sikrer energieffektivitet og god akustisk opptreden. Brannspjeld type FD og FDC er optimalisert for på den ene side å sikre lufttetthet i ventilasjonskanalen, og på den andre side å minimere trykkfallet forårsaket av bladet og andre elementer innvendig i brannspjledet.

Brannspjeld testet og godkjent for brannmotstand

Alle våre brannspjeld er testet for brannmotstand. Brannmotstand indikerer hvor godt et bygningselement, i en bestemt tidsperiode, tåler brann og forhindrer at brannen sprer seg fra ett rom til et annet. Brannmotstandtesten avgjør brannspjeldets oppførsel når det utsettes for visse temperatur- og trykkforhold som kan detekteres i en fullt utviklet brann. Produktenes brannegenskaper er testet og godkjent for bestemte kombinasjoner med vegg- og tetningsmaterialer. Følg derfor monteringsanvisningen nøye for å få en brannsikker montering.

CE-merket

Sertifisering av produkter og produksjon i henhold til EN 15650:2010 har som mål å CE-merke brannspjeld. CE-merket omfatter teknisk informasjon i form av deklarerte verdier for testede kriterier knyttet til motstand mot brann, holdbarhet og aerodynamisk ytelse. Alle brannspjeld fra Micro Matic er CE-merkede, og sertifisert i samsvar med (EU) nr. 305/2011.

Alle våre spjeld er klassifisert iht. EN 13501-3

Eksempel: EI 90 (ve, ho, i ↔ o) S (300 Pa)

E = Integritet
Spjeldets evne for å hindre spredning/lekkasje av ild eller varme gasser fra brannens side til den ueksponerte siden.

I = Termisk isolasjon
Spjeldets evne til å holde temperaturstigningen på ueksponert side under en bestemt verdi iht. EN 13501-3 (200°C), som
garanterer at ueksponerte overflater ikke antennes.

90 = Tid
Definerer antall minutter spjeldet oppfyller EI-kriteriene.
Normale tidsangivelser er 60, 90, 120 eller 240 minutter.

ve og ho = Vertikal eller horisontal montering
Definerer hvordan spjeldene skal monteres for å tilfredsstille
EI-kravene innenfor tidsangivelsen. Vertikal montering (vegg)
og/eller horisontal montering (tak/gulv).

(i-o), (o-i) eller (i ↔ o)
Brannspjeldets evne til å oppfylle de overforstående EI-kriteriene innenfor tidsangivelsen hvis varme gasser eller ild kommer fra innsiden av seksjonen (i) til utsiden (o), i motsatt retning, eller i begge retninger.

S (300pa) = Røyktetthet
Forteller at røyk- og gasslekkasje forblir under fastsatte verdier (200 m3/h pr. 1m2 spjeldflate) innenfor tidsangivelsen (basert på et undertrykk på 300 Pa på ueksponert side).

Alle spjeld fra Micro Matic er klassifisert iht. EN13501-3

MicroSafe Brannspjeld + Styring

16 siders brosjyre med beskrivelse av MicroSafe Brannspjeld og Safegard Global Styringssystem

Last ned