MicroMatic forhandler ikke lenger SafeGard Global

Ta gjerne en kikk på vårt nye system, MicroBrann, som omfatter brannspjeld og brannspjeldstyring.

Intuitivt, fleksibelt og universalt. Aldri har styring og overvåking av brannspjeld vært så enkelt og brukervennlig. Nyheten MicroBrann Brannspjeldstyring er i lansering.
Kontakt oss for mer informasjon!