Micro Matic logo
Logg inn

Brannsikkerhet

For at ikke ventilasjonsanlegget skal bli en kilde til spredning av røyk og varme, er retningslinjene til brannsikkerhet strenge. Et anlegg basert på "Steng inne-prinsippet" begrenser brann- og røykskader til et minimum, og prosjekteres enkelt i henhold til gjeldende forskrifter.

Alle større bygg er delt inn i brannceller, separert med brannsikre vegger for å begrense brannen til én enkelt celle. For å unngå at ventilasjonsanlegget skal bli en kilde til spredning av røyk og brann fra branncellen, må det lages en brannstrategi for anlegget basert på en av to anerkjente prinsipper for brannspjeldstyring; "Steng inne-prinsippet" eller "Trekk ut-prinsippet".

Trekk ut-prinsippet

Med «Trekk ut-prinsippet» kjøres viftene på fullt ved en eventuell brann for å hindre spredning via kanalene i en teoretisk begrenset tid. Noe røyk fjernes via avtrekkskanalen, og trykket i tilluftskanalen skal forhindre at røyken trenger inn i kanalen. Når brannen tiltar kan branntrykket som utvikles i cellen overstige trykket i tilluftskanalen, slik at ventilasjonskanalen likevel blir en kilde til spredning.

For at anlegg med brannstrategi bygget på «Trekk ut-prinsippet» skal være akseptert i henhold til kravene i TEK17, skal en rekke forhold tas hensyn til:

 • Røykspredning ved strømbrudd
 • Plassbehov i teknisk rom (bypass)
 • Behov for spesialvifter godkjent for høye temperaturer
 • Krav til økt himlingsshøyde pga. brannisolasjon på tillufts- og avtrekkskanaler
 • Funksjonstesting o.l.
 • Rehabiliteringskostnader etter en brann
 • Løsningen krever en grundig analyse

Steng inne-prinsippet

Skal man følge Steng inne-prinsippet, må det installeres et brannspjeld i brannveggen der en ventilasjonskanal passerer mellom to celler. Ved detektering av brann eller røyk vil de aktuelle brannspjeldene stenge. Slik hindres spredning av røyk, varme og giftige gasser via kanalsystemet til resten av bygget.

 • Preakseptert løsning i TEK17
 • Krever ikke ekstra plass over himling
 • Enkel prosjektering – ingen beregninger
 • Rask og plassbesparende montering – ingen brannisolering nødvendig
 • Enkel funksjonstesting
 • Begrenser brann- og røykskader til et minimum
 • Kostnadseffektivt

Plassbesparende og trygt

Brannspjeldets unike utforming hindrer også varmen fra brannen i å passere, og man unngår på den måten at opphetning av ventilasjonskanalen fører til antenning i en tilstøtende branncelle. Ved bruk av brannspjeld som forhindrer spredning av røyk og varme, slipper man den tidkrevende jobben med isolering av kanalene. Uten isolasjon kan kanalene legges helt inntil hverandre slik at man sparer mye plass. Ved kanalkrysninger kan man ha 32 cm lavere himlingshøyde!

Alltid full kontroll

Brannspjeld kan benyttes med styringssentral som gir full kontroll over hele anlegget. Via sentralen kan det programmeres scenarier som definerer hvordan spjeldene skal reagere ved gitte hendelser. Sentralen vil varsle dersom det oppstår feil eller avvik, og gjør det enkelt å utføre automatiske funksjonstester av alle brannspjeld. Slik kan man alltid kan være trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt.

Med brannspjeld og styringssentral får man en svært fleksibel løsning, som når som helst kan omprogrammeres dersom man får behov for å endre brannstrategi; Selv etter at bygget er tatt i bruk.

Teknisk forskrift – TEK17

§ 11-10 Tekniske installasjoner - sikkerhet ved brann

 1. Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
 2. Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid.

VTEK
Kanal som føres gjennom seksjoneringsvegg må ha lukkeanordning (brannspjeld) med minimum samme brannmotstand som seksjoneringsveggen.

MicroBrann fra Micro Matic støtter Steng inne-prinsippet

Med motoriserte brannspjeld, sty­ringssystem og røykdetektorer, tilfredsstiller MicroBrann alle krav for å lage et anlegg iht. «Steng inne-prinsippet» og funksjonskravene i TEK17. Spjeldene har patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeld er utstyrt med Belimo spjeldmotor og er CE-merket. Vi leverer både firkantede og sirkulære brannspjeld, i alle størrelser og i klasse EI 60/90 og EI 120.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.