Micro Matic logo
Logg inn

Miljø og bærekraft i Micro Matic

Ambisjonen vår er enkel: Produkter fra Micro Matic skal være energieffektive og sirkulære, produseres av folk med skikkelig lønn og gode arbeidsvilkår og gi merverdi for både sluttkunde og installatør.

I Micro Matic bryr vi oss om fremtiden. Derfor arbeider vi hver dag med sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft – for å sikre at vi gjør vår del av det felles viktige arbeidet.

Sammen bygger vi fremtidens smartere bygg.

Ansatte forteller: Vår reise mot smartere grønne bygg

Vår viktigste strategi

Som proff kan du levere fra deg et Micro Matic-produkt med god samvittighet. Det kan du gjøre fordi du vet hvor det kommer fra, hvordan det er produsert, hva slags emballasje som er brukt og hvordan det kan brukes om igjen en gang i fremtiden. Våre arbeidsmetoder er nedfelt i bærekraftstrategien vår.

I utarbeidelsen av bærekraftstrategien stilte vi oss selv følgende spørsmål:

  • Hvor kommer produktene våre fra, og hvilke krav stiller vi til leverandørene?
  • Hva leverer vi, og hvordan blir produktene produsert og fraktet?
  • Hva gjør vi internt, for å sikre en mest mulig bærekraftig arbeidsplass?

Svarene var mange; til sammen danner de nå grunnlaget for de viktigste delmålene vi jobber mot.

Etiske forretningsprinsipper

Våre etiske retningslinjer skal sikre at alle som opptrer på vegne av oss, gjør dette på en ansvarlig og etisk måte – i henhold til selskapets retningslinjer og instrukser.

Våre etiske forretningsprinsipper sier noe om hvordan vi:

  • snakker med og gir råd til kundene våre,
  • bygger opp under fri konkurranse i markedet,
  • reduserer faren for interessekonflikter under dialog med leverandører og forretningspartnere,
  • etterlever vår nulltoleranse for korrupsjon,
  • sikrer at konfidensiell informasjon forblir konfidensiell,
  • og en rekke andre viktige temaer.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal sikre at bedrifter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og tilbyr anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. (Forbrukertilsynet)

I Micro Matic har vi alltid vært, og vil fortsette å være, transparente i vår bruk av arbeidskraft og leverandører i hele verdikjeden.

Åpenhetsloven pålegger blant annet virksomheter å gjennomføre og legge frem en aktsomhetsvurdering. Dette har vi gjort ved å kartlegge hele verdikjeden vår, inkludert leverandører og underleverandører i inn- og utland, og påse at disse etterlever våre etiske forretningsprinsipper (Code og Conduct).

Likestilling

I Micro Matic arbeider vi hver dag for likestilling og mot diskriminering. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, alder eller tilsvarende godtas aldri.

Vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har derfor kartlagt tilstanden i eget selskap:

«Bruk-og-kast» mentaliteten er utdatert

Smart produktdesign, flere bruksområder for samme produkt og materialer med høy kvalitet er tre av grepene som skal sikre lang levetid og færrest mulig reklamasjoner på produktene våre.

I tillegg jobber vi aktivt med hvordan både produkter og emballasje håndteres i etterkant av installasjonen og produktets levetid.

Miljøfyrtårn

Micro Matic er miljøfyrtårn-sertifisert, som betyr at virksomheten drives lønnsomt og miljøvennlig – og at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi er sertifisert frem til 2026 (se sertifiserings-rapporten).

Som en del av sertifiseringsprosessen kontrolleres papir- og drivstofforbruk, eget energiforbruk, andel leverandører som benytter system for miljøledelse, total mengde avfall, andel resirkulering – og en rekke andre viktige miljøparameter.

Emballasje

For å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter, arbeider vi kontinuerlig med emballasjen produktene kommer i og hvordan vi frakter dem. Vi bruker FSC-sertifisert materiale i eskene våre, har fjernet plastvinduet slik at esken blir enklere for deg å resirkulere, og bruker ikke mer emballasje enn vi må for å beskytte produktet under frakt.

Innholdet i emballasjen er godt beskrevet, samtidig som en QR-kode kan ta deg videre til mer informasjon på nett. Slik blir det enkelt å velge riktig produkt med én gang. På den måten hindrer vi at produkter blir liggende ubrukt, og at ressursbruken på håndtering av returvarer holdes så lav som mulig.

Produkter som «byggesett»

Flere av våre produkter leveres i deler, som «byggesett», for å gi deg som er proff fleksibilitet samtidig som vi unngår svinn. Våre bestselgende produkter i svart matt og RAL 9003 settes ofte inn i flerhulls-rammer og leveres derfor uten medfølgende ramme – som ville endt opp som plastavfall.

RENAS

Micro Matic er medlem av RENAS. Det betyr at vi har forpliktet oss til å oppfylle kravene i EE-forskriften, om innsamling, miljøriktig behandling og gjenvinning av kasserte EE-produkter.

Grønt Punkt Norge

Micro Matic er medlem av Grønt Punkt Norge, en ordning som er med på å sikre finansiering av returordninger for brukt emballasje. Sammen sørger vi for at emballasje får nytt liv etter at den har gjort nytten sin.

Fagkunnskap til proffen

En god måte å holde ressursbruken nede, er å sikre at løsningen blir riktig første gangen. Derfor arbeider vi aktivt og målrettet med å sikre at både egne ansatte og kundene våre har tilgang til all informasjon de trenger for å ta gode valg.

Grønnvaskingsplakaten

Micro Matic har signert Grønnvaskingsplakaten. Med det har vi forpliktet oss til å ikke fremstille oss selv, virksomheten eller vår innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker bedre enn den faktisk er. Kort fortalt, vi skal snakke sannferdig.

MicroAkademiet

I MicroAkademiet deler vi kunnskap om produktene våre og viktig informasjon fra bransjen, slik at du alltid er oppdatert på de siste utviklingene i markedet. Korte informasjonsfilmer på ett minutt, webinarer om viktige tema, redaksjonelle fagartikler og en rekke kurs er bare noen av tilbudene som hjelper deg å øke din kompetanse.

Spørsmål?

Har du spørsmål om våre tiltak innen bærekraft, ESG, åpenhetsloven, likestilling – eller annet? Send oss en e-post!

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.