Micro Matic logo
Logg inn
idoil-bensinstasjon-ab167-micromatic

IdOil, ny alarm for oljeutskiller

Alarmnyheten IdOil-20 er enkel å installere og gir optimal sikring av oljeutskillere.

06.03.2019

Micro Matic har levert alarmer for oljeutskillere i over 25 år. Et godt samarbeid med produsenter, entreprenører, rådgivere, rørleggere og elektrikere, har gitt oss stor kompetanse innen dette viktige fagfeltet.

Større krav

Det settes stadig mer fokus på å ta vare på miljøet, og det stilles flere og flere lokale, regionale, nasjonale og europeiske krav om å redusere forurensing. For å unngå utslipp av forurenset avløpsvann fra steder det kan forekomme olje, skal det alltid installeres en oljeutskiller. I utskilleren skilles olje fra vannet, og sand og slam samles i et eget sandfang.

For å oppnå sikker drift, må det installeres en alarm som overvåker tilstanden i denne utskilleren, og varsler dersom det er behov for tømming, eller dersom noe unormalt skulle inntre. Alarm i oljeutskiller er et EU-krav, og må installeres i alle utskillere i Norge.

Ny alarm med tilkobling av inntil 3 følere

Micro Matic lanserer nå en ny alarm for oljeutskillere, idOil-20. Denne alarmen vil sikre utskillere på en optimal måte, samtidig som installasjonen blir enklere. Med idOil-20 kan man tilkoble 1, 2 eller 3 følere mot én sentral. Slik sikres optimal drift av anlegget, og man forhindrer forurensing av miljøet. De ulike følerne varsler ved:

  • Fullt sandfang
  • Maksimumsnivå på oljelaget
  • Høyt væskenivå
  • Lavt væskenivå

Slamlagsalarm

I mange utskilleranlegg er det et sandfang. Dersom sandfanget begynner å bli fullt, reduseres oppholdstiden i sandfanget med det resultat at større partikler ikke skilles ut, og følger med videre i prosessen. Dette er svært uheldig. Ved bruk av alarm med slamlagsføler, blir man varslet når det er nødvendig å tømme sandfanget.

Oljelagsalarm

I selve utskilleren, utskilles olje fra avløpsvannet. Oljen legger seg som et lag på toppen, og bygger seg nedover etter hvert som olje utskilles. Oljelagsføleren varsler når oljelaget når sitt maksimumsnivå, og utskilleren må tømmes for olje. Dersom den ikke tømmes, vil olje komme ut i avløpet, med potensielt alvorlige konsekvenser for både miljøet og avløpsnettet. Oljen «spiser opp» pakninger i avløpsrørene, og kan dermed forårsake lekkasjer og behov for kostbare utskiftinger.

Væskenivåalarm

Høyt væskenivå i en oljeutskiller kan inntreffe dersom filteret i utskilleren går tett, eller at utløpet tettes. Dette kan være svært farlig, da man kan risikere at olje og bensin kommer opp av sluk over utskilleren og forurense miljøet. Ved høyt væskenivå i utskilleren, bør vanntilførsel omgående stoppes.

Varsling med lys, lyd og via SD-anlegg

idOil-20 varsler med lys og lyd. Den kan også tilkobles eksternt varsel i form av lys/lyd i et annet rom, og kobles opp mot byggets driftskontroll, SD-anlegg.

Oppdatert teknologi, rask og enkel installasjon

Moderne teknologi er med på å gjøre installasjonen kostnadseffektiv og problemfri. Dersom man benytter to eller tre følere, kan de sammenkobles i utskilleren, og det er kun behov for en 2-leder mellom følerne og sentralen. På denne måten reduseres installasjonskostnadene, samtidig som tilkoblingen blir svært enkel. Sentralen er «intelligent» ved at den gjenkjenner tilkoblede følere. Når installasjonen er ferdig, er det kun et trykk for oppstart som skal til, så vet alarmen hvilke følere som er tilkoblet.

Micro Matic anbefaler alltid å bruke 3 følere på alle oljeutskillere. Løsningen blir da idOil-20.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.