Micro Matic logo
Logg inn

Isfrie bygg og utearealer

Å holde bygg fri for snø og is er viktig både for å ivareta menneskers sikkerhet, og for å unngå skader på bygningsmassen.

Is og istapper er et tilbakevendende problem hver vinter og vår, spesielt i omslag fra perioder med mye snø til mildere vær. Is, takras og fallende istapper kan medføre kostbare skader på bygningsmassen, og resultere i ulykker med alvorlig personskade.

For å unngå skade, gjelder det å forhindre oppbygning av snø og is på bygninger og fremkomstområder som fortau, gangområder, lasteramper eller adgang til garasjeanlegg. Spesielt viktig er dette i sentrumsområder, hvor mange mennesker ferdes på fortau og gågater som er potensielle nedslagsfelt for takras fra bygårder, men problemet kan være like relevant i en del borettslag.

Ansvar ved ulykke

Byggets eier er ansvarlig for å sikre mot takras, og risikerer ihht. lokale politivedtekter bøter dersom det ikke er utført sikringstiltak som f.eks. skilting for å advare om rasfare. Dersom uhellet skulle være ute kan gårdseier, borettslagets styre og/eller vedlikeholdsansvarlig bli erstatningspliktig for skade på fotgjengere eller gjenstander som parkerte biler. I ytterste konsekvens kan de ansvarlige også bli idømt fengselsstraff. Installasjon av snø- og issmelting kan derfor være et svært rimelig sikkerhetstiltak i alle næringsbygg og borettslag.

Energieffektive løsninger

Hva slags løsning man velger har mye å si for energiforbruket i et snø- og issmelteanlegg, samt hvor godt anlegget evner å holde arealene frie for snø og is. Noe av det mest avgjørende er hvilken følertype systemet benytter. For best mulig resultat og energieffektivitet bør man velge et system som regulerer basert på kombinasjonen av temperatur og fukt. Ved at styringen kun tilfører effekt når det er et reelt behov, oppnår man en løsning som er opp mot 75% mer energieffektiv enn en ren temperaturstyrt løsning.

Takrenner og avløp

TR40 er en mikroprosessorstyrt termostat for styring av varme i tak, takrenner og avløp for å unngå dannelse av farlige istapper eller fuktskader som følge av gjenfrossede avløp. Ved hjelp av den medfølgende føleren registrerer TR40 både temperatur og fukt, og aktiverer varmekabelen slik at isen smelter før det rekker å dannes farlige isklumper eller istapper.

For å unngå unødig energiforbruk, er styringen kun aktiv innenfor temperaturområdet fra –6 °C til +2 °C hvor isdannelse er mest vanlig. Føleren monteres i takrennen eller sluket sammen med varmekabelen, mens koblingsboksen (IP65) enten plasseres nær takrennen/avløpet på byggets fasade, eller på egnet sted innendørs. TR40 er helt autonom og krever ingen innstillinger.

Enklere blir det ikke!

Bakkearealer

Isfri70 er en mikroprosessorstyrt termostat for styring av varme, for å sikre mot fallulykker på fortau og i trappesatser, eller sikre fremkommelighet ved å holde lasteramper og innkjøring til garasjeanlegg fri for snø og is.

Den leveres med unik føler som detekterer både temperatur og fukt, som plasseres på tak, vegg eller stolpe hvor den blir truffet av nedbør og får stå så uforstyrret som mulig. Det at sensoren plasseres høyt og fritt tilgjengelig i stedet for nede i bakken, gjør den servicevennlig, enkel å montere og mindre utsatt for skade fra eksempelvis snøbrøyting.

Når det kommer nedbør, skiller systemet selv på om det er snakk om regn eller snø. Basert på en eventuell endring i temperatur, forstår systemet når det vil dannes is, og dermed om det er nødvendig at varmekablene i bakken aktiveres. Dette er typisk ved nedbør i temperaturintervallet fra -8 °C til +2 °C, eller når solen smelter snø som fryser på i skyggepartier og om natten. Dermed er systemet kun i drift når det er behov.

Isfri70 har svært enkel betjening med knapper, display og statusdioder. Det er individuell justering i 9 trinn på hvor aktiv henholdsvis snøsmelting og fjerning av isfilm skal være, samt mulighet for manuell overstyring med programmerbar varighet på 1-9 - eller 24 timer. Isfri70 kan også enkelt overstyres AV/PÅ fra eksempelvis KNX eller SD-anlegg via signalinnganger.

Styringsenheten plasseres enten i sikringsskap eller frittstående kapsling, og er utstyrt med 2x16A relèer og mulighet til å styre større last ved bruk av kontaktor.

For norske forhold

Isfri70 og TR40 er utviklet og produsert i Norge, spesielt tilpasset norske forhold.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.