Micro Matic logo
Logg inn

Veien til smartere energistyring

Hvordan smartere styring kan bidra til et mer bærekraftig samfunn

Visste du at smart styring av oppvarming kan gi besparelse tilsvarende det årlige strømforbruket til nærmere 1 million Tesla Model 3?

Norge er en av verdens mest elektrifiserte land, men har fortsatt et stort potensiale til å erstatte bruken av fossile energikilder ytterligere. Elektrifiseringen er en viktig del av det grønne skiftet. FNs klimapanel, og mange analysemiljøer, ser elektrifisering som et sentralt virkemiddel for å redusere CO2-utslipp. I en analyse har Statnett sett på hva som må til innenfor ulike sektorer for å skifte ut fossil energibruk med elektrisitet. Det er særlig innen transport og industri det største potensialet ligger, og i følge Arnstadutvalget ligger det et sparepotensiale på 10Twh bare i bygg alene.

Bilde av Vlad Tchompalov på Unsplash

En gruppe forskere, fra blant annet NTNU, uttalte i Dagens Næringsliv at vi kan kompensere for en hel-elektrisk bilpark gjennom å energieffektvisere bygningsmassen vår. Med det antas at de regner den totale bygningsmassen, altså både bolig og næringsbygg, og at det er snakk om den totale energibesparelsen fra en rekke tiltak i både rehabilitering og nye bygg, som mer effektiv styring, bedre isolasjon, og egenproduksjon av energi med mer.

Energibesparelsen ved varmestyring av bolig

Oppvarming er et sentralt sted å spare energi, men er kanskje ikke der man ser for seg at endringer skal monne. Undersøkelser har vist at om lag seksti prosent av strømforbruket i en gjennomsnittlig norsk bolig går til oppvarming. Erfaringen er at dette kan reduseres med et sted mellom tyve og tretti prosent gjennom smartere styring av oppvarming. Denne besparelsen kan oppnåes med smartere styring av varme gjennom bruk av sparefunksjoner som ukeplan med dag- og nattsenking og åpent-vindu-funksjon, for å nevne noe. Alt bunner ut i at oppvarmingen er tilpasset behovet i bygget.

  • Årlig Strømforbruk: 16 000 kWh
  • Andel oppvarming (60%): 9 600 kWh
  • Potensiell reduksjon: (25%)2 400 kWh

 Denne enkle kalkyen viser at gjennomsnittsboligen vil kunne spare om lag 2400 kWh årlig. Dette er kanskje ikke å oppfatte som en stor besparelse for den enkelte, men totalbesparelsen, sett fra et samfunnsperspektiv, er enorm.

Bilde av Micheile Henderson på Unsplash

Det enorme sparepotensiale fra et samfunnsperspektiv

Per 25.06.19 er det registrert 2.439.242 husstander i Norge. Vi tar utgangspunkt i at om lag 1/3 av boligmassen har varmestyring av eldre standard og kan oppnå sparepotensiale, som nevnt over. Dette gir en forenklet kalkyle på et årlig sparepotensiale på så mye som 1.950.000.000 kWh, eller 1,95 Twh.

De fleste nordmenn har trolig ikke et så bevisst forhold til kWh og TWh at de uten videre klarer å relatere disse tallene og sette det i perspektiv. La oss derfor prøve å se det i konteksten med elektrifisering av den norske bilparken, slik vi innledet denne artikkelen.

Norges klart mest solgte bilmodell i 2019, med 15.683 enheter, er den hel-elektriske Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Denne modellen har fra produsenten et oppgitt forbruk på 1,66 kWh per 10 km. I følge SSBs statistikk hadde norske personbiler i 2018 en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.140 km. Det betyr at en energieffektivisering på 1,95 TWh i den norske boligmassen tilsvarer det årlige strømforbruket til nesten 1 million Tesla Model 3 Long Range (967.742 stk).

Alternativt kan man si at energibesparelsen ved varmestyring av bolig kan omdisponeres til å "drive" femogtyve prosent av den totale personbilflåten. Sett fra et samfunnsperspektiv er dette en svært signifikant omfordeling av strømforbruket. Smartere styring av blant annet oppvarming av boliger er derfor en av flere viktige tiltak for å nå klimamålene.

Dette er et veldig forenklet regnestykke for å vise at de energieffektiviserende tiltak hver enkelt gjør faktisk monner i et litt større perspektiv.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.