Samfunnsansvar

Hvert år gir Micro Matic en julegave i form av et økonomisk bidrag til en eller flere organisasjoner som driver med humanitært arbeid. I 2017 har vi valgt å gi vår julegave til Kirkens Bymisjons prosjekt - Gled en som gruer seg til jul

Kirkens Bymisjon driver kafeer og møtesteder i 22 norske byer for mennesker i gatemiljøene. For mange er julen en tung tid. Ved å støtte deres juleaksjon, gir vi middager og et godt sted å spise.

Her kan du glede en som gruer seg til jul du også

Kirkens Bymisjon

"Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg."
https://kirkensbymisjon.no/