Samfunnsansvar

Hvert år gir Micro Matic en julegave i form av et økonomisk bidrag til en eller flere organisasjoner som driver med humanitært arbeid. I 2016 har vi valgt å gi vår julegave til Flyktninghjelpens arbeid for utdanning til barn og unge i konfliktområder.

Når barn og unge i konfliktområder blir spurt om hva som er det viktigste for dem, setter de ofte utdanning på topp. Skolegang gir de unge en mer meningsfull hverdag, og et håp om en bedre fremtid. Dette syns vi er et fantastisk prosjekt å støtte oppunder, og vi håper vi kan inspirere fler til å gjøre det samme.

Her kan du gi et bidrag til flyktninghjelpens utdanningsarbeid du også

Flyktninghjelpens utdanningsarbeid:

Utdanning til barn og unge i konfliktområder er en av våre viktigste oppgaver. Våre utdanningsprogrammer er både flyktninger og dem som bor i konfliktrammede vertssamfunn. Målgruppen er barn i skolealder og unge opp til 24 år. Vi prioriterer alltid de mest sårbare, deriblant tidligere barnesoldater, unge mødre, etniske minoriteter og funksjonshemmede. Siden jenter er underrepresenterte i offentlige skoler i de fleste land vi jobber i, fokuserer vi ekstra på å gi dem like muligheter som gutter. Målet er at flest mulig barn og unge skal inn i offentlige skoler. For å gi dem rask innpass, tilbyr vi ekspress-skoler hvor de kan ta igjen tapte skoleår på kort tid. Vi samarbeider også med lokale myndigheter for å utvide kapasiteten så de kan ta imot flere barn. Gode lærere er essensielt for vellykkede utdanningsprogram og vi sørger for at lærerne får god opplæring og er motiverte. Vi lærer dem også teknikker for å hjelpe elever med å bearbeide traumatiske opplevelser. For ungdom tilbyr vi fleksible utdanningsprogrammer med yrkesopplæring. Yrkene er tilpasset behovet i nærområdet og de nyutdannede får også trening og hjelp til å starte egne virksomheter.

- Ref: Flyktninghjelpen