Detektor røyk, UG-3-O

Røykdetektor UG3-O for ABAVS-3

Unigard Superflow er utviklet for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en røykdetektor og et adaptorsystem som er spesiallaget for optimal luftstrøm gjennom røykdetektoren.

Systemet oppfyller alle krav om god brannsikkerhet ved lufthastigheter mellom 0,2 m/s og 20 m/s. Systemet inneholder to røyk-alarmreléer og ett servicealarmrelé for kontroll av for eksempel spjeld og vifter eller varsel om service og vedlikehold. Tilsmussing av detektoren medfører at den blir mer følsom og langsomt vil gå mot alarm. For å unngå falsk alarm, varsler servicealarmen når det er behov for rengjøring eller bytte av detektor. Det anbefales at detektoren rengjøres/støvsuges en gang per år. Detektoren er festet med bajonettfester, slik at den er enkel å montere og demontere.

FUNKSJONSTEST
Etter installasjon bør man alltid teste at detektoren gir alarm, og at den er riktig installert. Testen kan utføres med testspray type DI 7003.

MONTERING
Røret som er i aluminium, kan enkelt kuttes for tilpassing til ventilasjonskanalens diameter. Hullet i ventilasjons-kanalen skal være 38 mm. Ved isolerte og/eller runde kanaler anvendes monteringsbrakett type UG-MB og PG-nippel som følger med. Hullet skal da være 51 mm. Ved montering utendørs eller på kaldtloft, må detektoren beskyttet med isolert kapsling type UG-cover. Se monteringsanvisning som medfølger produktet.

NORMALDRIFT
Grønn LED lyser på kretskortet.
Alle reléer er aktive og trukket mellom C og NC.

RØYKALARM
Rød LED lyser på detektor og kretskort.
Røykalarmreléene er trukket mellom C og NO.

TILBAKESTILLING
Trykk på reset-knappen.

SERVICEALARM
Gul LED på røykdetektor kretskort.
Grønn LED på røykdetektor.
Gul LED på kretskort. Servicealarmreléet bryter mellom 9 og 10.

FEIL
Ved feil er grønn LED på kretskortet slukket og ingen reléer er aktivert.
Eksempel: Strømbrudd eller fjernet detektor. 

HVAC:
Driftsspenning 24Vdc fra kontrollenhet
Omgivelsesfuktighet Maks 99% RH
Kapsling IP 54
Omgivelstemperatur –20 til + 50°C
Egetforbruk Maks 165 mA
Mål Se målskisse
Driftsstrøm Maks 0,04 mA
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?


Alternative produkter