Micro-VAV Modbus AX

Spjeld for behovsstyrt ventilasjon.

  • Regulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimum luftmengde
  • Benyttes også til å opprettholde konstant luftmengde
  • Perfekt til GreenZone

Micro-VAV-MOD-AX er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle spirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm.

Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere til ønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. og maks etter et 0-100% signal via Modbus fra en regulator i rommet eller i avtrekkskanalen. Ønsket min./maks luftmengde programmeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av et enkelt verktøy fra Belimo, ZTH-VAV. PC-tool kan også benyttes.

Micro-VAV-MOD kan også benyttes til å veksle mellom min./maks (av/på).

Micro-VAV-MOD kan også benyttes som en konstantmengde (CAV) regulator. Enheten programmeres da med min. luftmengde lik ønsket konstantmengde og tilknyttes kun driftsspenning 24V (ingen romgiver).

Ved lavt kanaltrykk vil spjeldet åpne og ved høyt kanaltrykk vil spjeldet strupe for å regulere til en konstant, ønsket luftmengde.

Micro-VAV-MOD-AX tilkobles med hurtigplugg, noe som eliminerer koblingsfeil og senker tidsbruk ved montering.

 Vedlikehold Micro-VAV

Normalt har ikke Micro-VAV behov for tilsyn eller vedlikehold, kun rengjøring etter behov.

Ved behov for innvendig rengjøring kobles slangene fra spjeldmotoren, spjeldet og målekors tørkes rent og man bør blåse igjennom slangene mot målerkors for å fjerne støv som kan ha lagt seg i slangene eller målekorset.

OBS! Det må ikke blåses mot spjeldmotoren. Dette kan ødelegge trykksensoren i  spjeldmotoren. 

Det er ikke registrert noen spesifikasjoner for dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?


Verktøy for luftfordelingsutstyr

Brukerstøtte og rådgiving

Micro Matics kundesenter

Micro Matics kundesenter

Spørsmål angående våre produkter bes rettes til vårt kundesenter. Vi gjør vårt ytterste for å svare deg innen 4 timer i våre åpningstider.

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50 support@micro-matic.no