Tilstedeværelsessensor 360° PIR utenpåliggende IP54

SE 41 700-serien er neste generasjons tilstedeværelses- og bevegelsessensorer for behovsstyring av lys.

  • Kan brukes over alt
  • Enkel montering og innstilling
  • Brukervennlig, solid og driftssikker

SE 41 701 er for utenpåliggende montering og fungerer som både master og stand alone. Mulighet for innstilling av følsomhet, lux-verdi og etterløpstid (Se Spesifikasjoner). Kan tilkobles inntil 10 slaver for utvidet detekteringsområde.

Tilstedeværelsessensorene benytter 3 PIR-elementer kombinert med en finmasket DOT/fresnellinse for å detektere små og store bevegelser. PIR (passiv infrarød) reagerer på varmestråling og linsen deler opp overvåkningsområdet i sektorer. Når varmeenergi forflytter seg fra en sektor til en annen med minimumshastighet på 10 cm/s og varmedifferanse på minimum 5ºC i forhold til bakgrunnen, tolkes dette som bevegelse. Ved deteksjon, vil lysføleren avgjøre om det er behov for ekstra lys avhengig av innstilt luxnivå.

Tent lys forblir tent så lenge det er bevegelse i sonen. Lysføleren kan overstyres og lyset kan tennes og slukkes med impulsbryter hvis ønskelig. Når området forlates, slukkes lyset automatisk etter utgått etterløpstid.

Det potensialfrie reléet gir mulighet for å bruke sensorene i SD-anlegg og til styring av f.eks. ventilasjon.

Innstillingene gjøres enten med DIP-switcher og potensiometer, eller med IR fjernkontroll type SE 41 926 (tilbehør). Under innstillingen blinker lysdioder i produktet for å vise valgt lux-verdi og etterløpstid. De siste innstillingene som er gjort, er de gjeldende. Fjernkontrollen kan også benyttes for å lese ut innstillingene.

Performance:
Luxområde 20 - 1000 lux
Detekteringsvinkel Inntil 360°, kan avgrenses
Følerprinsipp PIR (passiv infrarød)
Deteksjonsområde bevegelse 450 m² (angitt i gulvhøyde), 140 m² (angitt i bordhøyde)
Deteksjonsområde tilstedeværelse 9 m² (bordhøyde)
Omgivelsestemperatur Ta -5 til +50°C
Tidsforsinkelse utkobling Puls, 2 - 60 minutter
Digitale innganger:
Driftsspenning 230Vac, 50Hz ±10 %
Eget forbruk 0,2W
Type rele Pot.fritt, NO, 230V 10A
Maks innkoplingsstrøm 165 A / 20 ms
Maks kompensasjonskapasitet 140 µF
Mekaniske egenskaper:
Kapslingsklasse IP 54
Annet Monteringshøyde 2 - 3,4 meter
Belastning:
Halogenglødelamper 2.300W
Lysstoffrør Ukompensert 1.200VA
Lysstoffrør Parallellkompensert 920VA / 100 µF
Lysstoffrør HF-forkoblinger (2 µF) 1 x 34W = 35 stk
Lysstoffrør Konvensjonelle spole + kondensatorer (4-5 µF) 1 x 58W = 20 stk
Energi Halogen 230V, 2000W
CLF / sparelampe 350W
LED 350W
Kvikksølvlampe Ukompensert 1000W
Kvikksølvlampe Parallellkompensert 1000W / 100 µF
Halogenglødelamper (230V) 2300W
Halogenlamper med elektronisk trafo 500VA
Halogenlamper med jernkjernetrafo 500VA
Høytrykksnatriumlampe Ukompensert 1000W
Høytrykksnatriumlampe Parallellkompensert 1000W / 100 µF
Glødelamper 2.300W
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?


Brukerstøtte og rådgiving

Christer Brekke Hansen

Christer Brekke Hansen

Leder kundesenter

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50 support@micro-matic.no