FAQ MSD4 / OJ1044 / 5406197

Spørsmål: Termostaten viser feilmelding E6, "kommunikasjonsfeil med IR-føler"

Svar: IR-føleren kan være montert for nærme et element som forstyrrer radiosignalet. 

Korrekt plassering av føler

IR-føleren skal monteres minimum 0,5 m fra store metallflater, elektronisk utstyr - herunder termostaten, elektriske motorer, m.m. siden disse kan forstyrre radiosignalet. 

OBS! Minimumsavstand på 0,5m gjelder også for avstand mellom føler og termostat.

Fant du det du lette etter?