FDV-generator

Med FDV-generatoren kan du generere FDV på ett, eller flere produkter. FDVene genereres i en samlet PDF. Flere elnummer separeres med komma. 

Eksempel: 1404470,1404471,1404472