MicroGuiden - hjelpeverktøy og rådgivertekster

Her finner du verktøy og rådgivertekster til hjelp ved salg og prosjektering av systemløsninger fra Micro Matic.

Dette er verktøy som viser produktoversikt, komplette systemløsninger og enkle kostnadsbilder. I tillegg gir noen verktøy mulighet for enkel prosjektering av tekniske anlegg. Formålet er å forenkle arbeidet, rundt salg, prosjektering og produktvalg.

Noen av filene er passordbeskyttet. Kontakt din distriktssjef for å få opplyst passordet

Hjelpeverktøy

MicroGuiden - energireduksjon i yrkesbygg

Denne versjonen av MicroGuiden er en forenklet utgave, med fokus på behovsstyring av lys, varme og ventilasjon i yrkesbygg. Det er et verktøy for salg og prosjektering. Formålet med dette verktøyet er å best mulig kunne illustrere forventet besparelse ved bruk av ulike systemløsninger.
Ikke passordbeskyttet

Last ned

Ladestasjon

Dette er et hjelpeverktøy for deg som vil være sikker på å velge riktig ladeløsning raskt og enkelt. Beregn prisen på ladestasjonen og få oversikt over alt tilleggsutstyr du kan velge.

Last ned (passordbesk.)

Gira System 3000

Dette er et hjelpeverktøy for deg som vil sette opp og prise en enkel løsning med installasjonsmateriell innenfor System 3000. Beregn prisen på et komplett anlegg, samtidig som du lett kan se utførelsen av de ulike komponentene.
Enkelt å skrive ut prislister og laste ned aktuelle brosjyrer.

Last ned (Passordbesk.)

Gira porttelefon & System 106

Dette er et hjelpeverktøy for valg og prosjektering av porttelefonanlegg. Verktøyet gir deg mulighet for å skreddersy ditt eget anlegg, hvor prisen synliggjøres direkte. Avtalt rabatt kan legges inn for å generere tilbudspris.

Last ned (Passordbesk.)

Rammeserier i Gira System 55

Dette er et hjelpeverktøy for deg som vil sette opp og prise en designløsning innenfor GIRA System 55 installasjonsrammer. På en enkel måte kan du beregne prisen på alle rammer i en installasjon, skrive ut prislister og lære mer om produktene.

Last ned (Passordbesk.)

Next Genereation sensorserie

Dette er et hjelpeverktøy for deg som vil sette opp og prise en enkel løsning med bevegelsesstyrt lys. Her får du full oversikt over de ulike produktene. Avtalt rabatt kan legges inn for å generere tilbudspris.

Last ned (passordbeks.)

Microtemp Sentralstyring og Gira eNet

Dette er et hjelpeverktøy og et prosjekteringsunderlag for Microtemp Sentralstyring og Gira eNet – Trådløst smarthus. Verktøyet gir deg mulighet for å skreddersy et komplett anlegg med både varme- og lysstyring, hvor prisen synliggjøres direkte. Avtalt rabatt kan legges inn for å generere tilbudspris.

Last ned (passordbesk.)

Gira KNX

Dette er et hjelpeverktøy og et prosjekteringsunderlag for Gira KNX – Smarthusløsning. Verktøyet gir deg mulighet for å skreddersy ditt eget anlegg, hvor prisen synliggjøres direkte. Avtalt rabatt kan legges inn for å generere tilbudspris.

Last ned (passordbesk.)

VAV-kalkulator

For å få optimale behovsstyrte ventilasjonsanlegg, må de leveres med korrekt spjelddimensjon. Micro Matics VAV-kalkulator er et fantastisk verktøy som, med utgangspunkt i prosjektert luftmengde, kalkulerer anbefalt VAV-dimensjon og beste produktvalg for ditt anlegg. Nå gir vi tilgang til verktøyet til våre kunder. Registrer deg for å laste ned kalkulatoren.

Få VAV-kalkulatoren

 

Fant du det du lette etter?