For at ikke ventilasjonsanlegget skal kunne bli en kilde til spredning av røyk og varme, er retningslinjene til brannsikkerhet strenge. Et godt røyk- og brannvern kan redde menneskeliv og begrense skader på eiendom og løsøre til et absolutt minimum.

Alle større bygg er delt inn i en rekke brannceller, separert fra hverandre med blant annet brannsikre vegger, slik at en eventuell brann vil begrenses til en enkelt celle. For å opprettholde brancellens funksjon, må ventilasjonsanlegget enten kunne stenge røyk, varme og avgasser inne i cellen ("Steng inne-prinsippet"), eller gi mulighet for å trekke det ut uten at det fører til varmespredning og antenning andre steder i bygget ("Trekk ut-prinsippet"). 

Steng inne-prinsippet er plassbesparende og trygt

Skal man følge Steng inne-prinsippet, må det installeres et brannspjeld i brannveggen der en ventilasjonskanal passerer mellom to celler. Ved en brann vil spjeldbladet lukkes hindre røyken fra å spre seg i bygget. Brannspjeldets unike utforming hindrer også varmen fra brannen i å passere, og man unngår på den måten at opphetning av ventilasjonskanalen fører til antenning i en tilstøtende branncelle. Ved bruk av brannspjeld som forhindrer spredning av røyk og varme, slipper man den tidkrevende jobben med isolering av kanalene. Uten isolasjon kan kanalene legges helt inntil hverandre slik at man sparer mye plass. Ved kanalkrysninger kan man ha 32 cm lavere himlingshøyde!

Brannspjeldstyring med Steng inne-prinsippet gir alltid full kontroll

Brannspjeld kan benyttes med styringssentral som gir full kontroll over hele anlegget. Via sentralen kan det programmeres scenarier som definerer hvordan spjeldene skal reagere ved gitte hendelser. Sentralen vil varsle dersom det oppstår feil eller avvik, og gjør det enkelt å utføre automatiske funksjonstester av alle brannspjeld. Slik kan man alltid kan være trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt.

Med brannspjeld og styringssentral får man en svært fleksibel løsning, som når som helst kan omprogrammeres dersom man får behov for å endre brannstrategi; Selv etter at bygget er tatt i bruk.

MicroSafe fra Micro Matic støtter Steng inne-prinsippet

Micro Matics brannspjeld, MicroSafe, støtter Steng inne-prinsippet. Spjeldene har patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeld er utstyrt med Belimo spjeldmotor og er CE-merket. Alle våre brannspjeld tilfredsstiller gjeldende europeiske og norske standarder. Vi leverer både firkantede og sirkulære brannspjeld, i alle størrelser og i klasse EI 60/90 og EI 120.