Micro Matic logo
Logg inn

Inneklima

Med stadig mer fokus på miljø og lavere driftskostnader, nye forskrifter og energikrav, er man nå nødt til å behovsstyre ventilasjonen for å oppfylle gjeldende krav. Ved behovsstyring tilpasses mengden friskluft til enhver tid etter temperatur- og CO2-nivået i rommet. Dette kan halvere driftskostnadene.

Et godt ventilasjonssystem reduserer driftskostnadene

Mange bygg har ventilasjonsanlegg som bruker unødvendig mye energi ved å ventilere med full luftmengde hele dagen. Dette er sløsing! Vi vet at ventilasjon og kjøling er de største ”energibrukerne” i bygg. Installeres behovsstyrt ventilasjon kan driftskostnadene halveres! Her er det mye å spare. Behovsstyrt ventilasjon betyr at mengden friskluft tilføres i forhold til antall personer i rommet. Dette gir godt inneklima, forbedret effektivitet og stor miljøgevinst. Behovsstyrt ventilasjon kan gi store reduksjoner i energiforbruket i rom/lokaler med varierende bruksmønster, som for eksempel klasserom, møterom, fellesområder og kantiner.

TEK 17
For å klare energikravet som stilles i TEK 17, må man behovsstyre ventilasjon, samt ha god styring på lys og varme. Investeringen som må til for å få gode tekniske løsninger, er normalt nedbetalt på kort tid.

Hva skjer ved behovsstyring av ventilasjonen?

Ved behovsstyrt ventilasjon tilføres nødvendig friskluftsmengde til enhver tid. Dette gjøres ved at luftkvaliteten i rommet registreres av en CO2- og temperaturføler slik at ønsket luftkvalitet opprettholdes. Når luftmengden reduseres på bakgrunn av behovsstyring, blir det mindre luft som må varmes opp og mindre luft som må transporteres i kanalsystemet. Dette gir store besparelser i driftskostnadene. Redusert luftmengde reduserer også støynivået i ventilasjonsanlegget.

Eksempel møterom

Bruksmønsteret for møterom er svært varierende. Uten behovsstyring av ventilasjonen vil det tilføres full luftmengde 10-12 timer per dag hele året. Full luftmengde er kun nødvendig ved fullt lokale. Ved bruk av løsninger fra Micro Matic kan vi i dag tilføre den luftmengden man til enhver tid har behov for.

Løsningsforslag:

En CO2- og temperaturregulator styrer spjeld slik at tilført luftmengde alltid følger behovet for friskluft. I tillegg opprettholdes ønsket temperatur. Løsningen kan styres direkte fra rommet, eller via et sentralt driftskontrollanlegg.

Behovsstyrt ventilasjon i parkeringshus

I parkeringshus er det også stor variasjon i belastningen (antall biler med motoren i gang). Avgass fra en moderne bil er hovedsakelig CO2 og vann, dette gjelder når motoren er varm og virkningsgraden på katalysatoren er høy. En kald bil avgir noe CO og enkelte andre gasser. CO2 fortrenger oksygen og kan medføre kveling ved for høy konsentrasjon.

Micro Matic leverer en spesialutviklet sensor for bruk i parkeringshus. Den heter A-Sense-M-III, og detekterer både CO og CO2. Sensoren styrer ventilasjonen slik at man til enhver tid tilfører riktig luftmengde. Ved stor trafikk økes luftmengdene, og reduseres igjen når trafikken avtar. Dette gir store besparelser.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.