Micro Matic logo
Logg inn

Lavere strømregning med fasekompensering

Med fasekompensering begrenses belastningen på hovedtavlene og strømnettet ditt, ved å redusere eller fjerne «ubrukelig» reaktiv strøm. Dette sikrer maksimal ytelse på både anlegget og strømnettet – og kan spare deg store summer på strømregninga.

Er den reaktive lasten på strømnettet ditt for høy sier myndighetene at du må betale for strøm du ikke bruker. Med dagens strømpriser kan det være snakk om store summer. Micro Matic gjør analysen, bestiller komponentene som trengs, hjelper deg å installere en «set-and-forget»-løsning og gjennomfører service på systemet.

Micro Matic-tips: Sjekk strømregninga for reaktiv strøm. Hvis du betaler for reaktiv strøm, står det oppført som egen post på strømregninga.

Micro Matic forklarer: Hva er fasekompensering?

Fasekompensering av et strømnett handler i korte trekk om å benytte kondensatorbatterier for å motvirke og redusere den reaktive lasten i et strømnett. Nå lurer du kanskje på; hva er reaktiv strøm – og hvorfor bør jeg kjenne til det?

I et strømnett består effekten – strømmen du betaler for – av to deler: en aktiv komponent (P) og en reaktiv komponent (Q). Disse to komponentene utgjør til sammen den tilsynelatende effekten (S) i strømnettet, som er grunnlaget for strømregningen din. Men, det er bare den aktive komponenten (P) som kan drive maskinene dine; Reaktiv strøm (Q) er ubrukelig.

Kort oppsummert:
Fasekompensering er å gjennomføre tiltak som reduserer den reaktive effekten (Q) til et nivå der du ikke lenger trenger å betale for den reaktive lasten i strømnettet.

Grafisk fremstilling av reaktiv strøm
Den tilsynelatende effekten (S) i strømnettet kan realiseres som hypotenusen til (P) og (Q). Kort fortalt betyr det at desto høyere den reaktive komponenten (Q) er, desto mer «ubrukelig» strøm må du betale for. I et optimalisert strømnett er cosinus (forholdet mellom P og S) så lav som mulig.

Hvor kommer den reaktive lasten fra?

I de alle flest elektriske installasjoner er det koblet til maskiner som trekker en viss reaktiv effekt – det vi kaller en blindlast. For en typisk norsk industribedrift er det motordriftersom skaper den reaktive lasten, men i teorien kan den komme fra hvor som helst i det elektriske anlegget.

Fordeler med fasekompensert el-installasjon

Et fasekompensert strømnett sparer både kostnader, energi og miljøet. I tillegg kan løsningen hjelpe deg å oppnå en virkningsgrad i anlegget opp mot 98 % til 99 %, slik at du har topp ytelse og utnytter kapasiteten i tavlene og anlegget til det maksimale.

 • Store besparelser på strømregninga
 • Reduser belastningen og utnytter kapasiteten på nettet bedre
 • Minimer varmetap og fjern ustabiliteter i anlegget
 • Spar miljøet

BioMar Myre utnytter kapasiteten på strømnettet, med kondensatorbatterier og fasekompensering >>

Test av strømnettet hos en kunde, etter installasjonen av kondensatorbatterier for fasekompensering. Når kondensatorbatteriene kobles ut, skyter den reaktive lasten i været. Når kondensatorbatteriene kobles inn igjen, reduseres lasten med over 150A.

Slik kommer du i gang

Sjekk strømregninga og finn ut om du betaler for reaktiv strøm. Kontakt Micro Matic for å starte prosessen med å installere fasekompensering. Alle strømnett er forskjellige og krever derfor skreddersydde tiltak. Før du bestiller og installerer kondensatorbatterier bør det gjennomføres en analyse av strømnettet. Den gjør vi for deg.

Gjennomfører målinger og innhenter informasjon
Våre eksperter på fasekompensering gjennomfører den komplette analyse av det aktuelle nettet på én av to måter:

 • Vi sender deg analyseverktøyene og hjelper deg å installere dem på strømnettet ditt. Deretter fjernstyrer vi apparatene og starter analysen.
 • Vi kommer ut til deg, monterer analyseverktøyene og starter analysen.

Vi spør også om hvordan anlegget er bygget og henter inn nødvendig informasjon og dokumentasjon. Hvor lang tid analysen tar avhenger av typen anlegg. Det viktigste er at nettanalyseloggeren får registrere anlegget under så normal drift som mulig. Basert på dataene vi samler inn begynner vi å prosjektere et anlegg som løser dine problemer med reaktiv strøm.

Estimere behovet
Basert på analysen estimerer vi potensialet i ditt anlegg, og kommer med tiltak som bør gjøres og tiltak vi mener gjøres. Deretter beregner vi omfanget av kompenseringstiltakene og estimerer nødvendig størrelse, hvilken type kondensatorbatterier som trengs, vurderer om batteriene bør være med eller uten filter, hvor store kondensatorbankene blir fysisk, støy – og en rekke andre parameter.

Installering av fasekompensering

Fasekompenseringsanlegget plasseres sammen med hovedtavlen i anlegget. Det kreves ett fasekompenseringsanlegg for hver trafo og hovedtavle i strømnettet ditt.

Når du har godkjent forslaget…
… blir kondensatorbatteribanken(e) satt i bestilling hos vår produsent. Normal produksjonstid er 5 - 6 uker. Ved levering er det ofte en lokal elektriker eller industrielektriker som installerer løsningen – gjerne en elektriker eller tavlebygger dere allerede bruker og som kjenner anlegget.

Vår løsning

 • Fra 40 kVar til 1200 kVar per batteribank
 • Komplette program på fasekompenseringsutstyr
 • Automatisk regulerte batteribanker for sentralkompensering i større anlegg
 • Løse kondensatorelementer for direkte kompensering
 • Dersom du bare har ohmske laster trengs ikke vår løsning

Besparelse og inntjeningstid
Besparelsene på strømregninga er normalt så store at estimert inntjeningstid på installasjonen bare er 15 - 20 måneder – for et system med estimert levetid på 20 år.

Micro Matic-tips: Å spare penger på strømregninga er topp, men fasekompensering kan også benyttes for å redusere den totale lasten på strømnettet dersom belastningen er så høy at hovedtavlen og trafo må byttes.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg best mulig brukeropplevelse og for å sikre at vår netthandelsløsning fungerer optimalt. Ved å trykke 'Godta' godkjenner du bruken av cookies.
Les vår personvernerklæring.