Microtemp Sentralstyring er et komplett varmestyringssystem for varmeovner og gulvvarme. Systemet er svært enkelt å bruke og kan også styres fra smarttelefon. Microtemp Sentralstyring egner seg for alle typer bygg og boliger.

Med Microtemp Sentralstyring styres varmen automatisk basert på døgnrytmen. Slik kan man opprettholde komforttemperatur når man er tilstede, samtidig som varmen senkes og man sparer strøm når man er borte. Varmen styres enkelt via en mastertermostat eller via webapp for pc eller mobil.

Systemet kan styre varmekabler, vannbåren varme, MicroVarm varmeovner og motorvarmere, og passer godt i bygg og boliger der man har gulvvarme og varmeovner i flere rom. Microtemp Sentralstyring er velegnet til både nybygg og rehabilitering, og ikke minst til varmestyring i hytter.

Systemet er meget brukervennlig og sørger for maks komfort med minimum energiforbruk.

Sentralstyring av varme gjør det enkelt å spare energi.

Varmestyringssystemet med den enkleste og raskeste monteringen

  • Ferdig definerte tidsprogrammer
  • Oversiktlig meny og display
  • Klargjort for SMS-modem for hytter og fritidshus (kan brukes med HyttaMi)
  • Enkel montering og oppkobling mellom enhetene

Eksempel på Microtemp Sentralstyring i boligbygg 

Microtemp Sentralstyring, velegnet for:

  • Bolig
  • Hytte
  • Yrkesbygg

Microtemp Sentralstyring tilfredsstiller kravene i TEK10 og kvalifiserer til støtte fra Enova.

Brosjyrer om Microtemp Sentralstyring og MicroVarm

Varm: Microtemp Sentralstyring og MicroVarm ovner

Brosjyre om vårt komplette system for styring av gulvvarme og varmeovner, både for rehabilitering og nybygg.

Last ned

MicroVarm Varmeovner

I dette heftet får du oversikt over Micro Matics varmeovner med 3 valgfrie termostater. Med termostat for Microtemp Sentralstyring kan varmeovnene døgnstyres og fjernstyres med app, både når du er hjemme og borte!

Last ned