Microtemp Sentralstyring er et komplett varmestyringssystem for varmeovner og gulvvarme, med trygg, enkel og driftssikker fjernstyring fra mobil.

Microtemp Sentralstyring samler alle varmekilder i ett system, og tilpasser oppvarmingen automatisk basert på husholdningens behov. Slik kan strømutgiftene reduseres med inntil 25%. Systemet egner seg for både nye og eksisterende elektriske anlegg, og kvalifiserer til støtte fra Enova.

Komplett system

Microtemp Sentralstyring er et komplett system med fleksible enheter som dekker flere behov. Et anlegg kan ha inntil 32 styrings­enheter tilkoblet forskjellige varmekilder og stikkontakter. Signalrekkevidden mellom enhetene er på ca. 100 meter i ”åpent landskap”, og kan ved behov utvides med repeaterfunksjon på inntil 5 enheter.

Systemenhetene

  • Gateway og webapp for innstilling, oversikt og fjernstyring
  • Termostater for styring av elektrisk og vannbåren varme
  • MicroVarm ovner (panelovner og varmelister) med sentralstyringstermostat
  • Relé for på/av-styring av elektriske apparater gjennom stikkontakt

Les om produktene i Microtemp Sentralstyring

Gateway som knutepunkt

For å fjernstyre varmesystemet brukes en gateway som knutepunkt mellom styringsenhetene og webappen. I tillegg gir gatewayen oversikt og status på alle tilknyttede enheter. Gatewayen har et stort display med bakgrunnsbelysning som tennes ved betjening.

Plug & play

Gatewayen er beregnet for påveggsmontering, og er svært enkel å sette opp. Så snart den er tilkoblet strøm og hjemmenettverket, vil den kontakte skyen og gjøre all konfigurasjon den veien. Den kommuniserer fra innsiden og ut, slik at omkonfigurering av bredbåndsruter er unødvendig.

Anlegg uten internett

Microtemp Sentralstyring kan også brukes i anlegg uten internett. Da benyttes en masterenhet i stedet for gateway. Les mer om master for sentralstyring her.

Webapp for fjernstyring

Ved installasjon av Microtemp Sentralstyring, oppretter man en personlig brukerkonto i skyen for pålogging via webapp. Alle systeminnstillinger gjøres her. Anlegget er klart til bruk ved overlevering fra elektriker, ferdig innstilt med tidsprogrammer for behovsstyrt varme.
Slik fjernstyres Microtemp Sentralstyring via webapp

Kostnadsfri bruk

Når Microtemp Sentralstyring er installert påløper det ingen ekstra kostnader ved bruk av systemet. Webappen er gratis og det er ingen abonnementsavgifter.

Kontosikkerhet

Din brukerkonto lagres trygt og sikkert på Microsofts serverløsning Azure. Systemet bruker din mailadresse som brukernavn og du oppretter selv ønsket passord. Din mailadresse vil ikke bli videreformidlet, og du blir kun kontaktet av oss hvis du selv har valgt det.

Koblet med eksterne systemer

I appen kan du legge en link til webkamera for overvåking av bolig og eiendom. Det trådløse smarthussystemet eNet har også fått en plass, slik at bolig- og hytteeiere kan få rask tilgang til systemene fra ett sted.

 

Microtemp Sentralstyring, velegnet for:

  • Bolig
  • Hytte
  • Yrkesbygg

Brosjyrer om Microtemp Sentralstyring og MicroVarm

Microtemp Sentralstyring - Komplett varmestyring for hus og hytter

Komplett system for sentralstyring av elektrisk og vannbåren varme. Trygg, enkel og driftssikker fjernstyring med webapp.

Last ned

Gateway MSW5 Nyttflyer

Varme i skyen! Ny gateway og webapp til Microtemp Sentralstyring.

Last ned NYTT-flyer