MicroBrann, en ny og revolusjonerende løsning for brannsikring av ventilasjonsanlegg

Micro Matic har jobbet med brannsikring av ventilasjonsanlegg i mer enn 20 år. I de senere årene har vi utvidet vårt produktspekter innen dette området betraktelig. Nå lanserer vi vårt nye system MicroBrann.

Et godt røyk- og brannvern kan redde menneskeliv og begrense skade på eiendom og løsøre til et absolutt minimum. MicroBrann er en ny og revolusjonerende løsning for brannvern i ventilasjonsanlegg, komplett med brannspjeld og brannspjeldstyring.

  • Komplett systemløsning
  • Modbus- og BACnet-kommunikasjon
  • Plug & Play
  • Bus-basert styring

I Micro Matic har vi mål om å heve brannsikkerheten i norske bygg. Det vil vi gjøre gjennom å levere bedre produkter og løsninger, men også gjennom å jobbe aktivt med informasjon og kompetanseheving rundt viktigheten av et moderne og sikkert brannvern.

Handle MicroBrann og andre HVAC-produkter via nettbutikk

Moderne systemløsning

Vi tør påstå at vi med MicroBrann kan tilby markedets mest moderne systemløsning for brannsikring av ventilasjonsanlegg. Systemet er modulbasert, med en unik fleksibilitet som gjør det perfekt for bruk i de fleste typer bygg, enten som et komplett frittstående system, eller integrert mot SD-anlegg. Enhetene kommuniserer både på Modbus- og BAC-net, og er designet på en slik måte at kommunikasjonsprotokoll er enkel å velge/endre når som helst i byggeprosessen.

Utviklet med brukervennlighet i fokus

For å oppnå et godt og sikkert brannvern, må det være lett å prosjektere og sette opp løsningen feilfritt. Dette har vært et viktig fokus i utviklingen av MicroBrann, som er designet for optimal brukervennlighet for både installatør, entreprenør og byggherre. 

Hurtigplugger og bus-kabling mellom spjeld og styringssystem gir rask og riktig tilkobling, og man unngår bruk av tid og ressurser på feilsøking. Sentralen har en intuitiv touchskjerm med norsk språk. Software for rask idriftssettelse er ferdig installert ved levering, og sentralen vil automatisk gjenkjenne alle moduler og spjeld som er koblet til systemet. Skulle det være en feilkobling vil man raskt identifisere hvor feilen er. Systemet er oversiktlig med få nivåer, og status for samtlige spjeld vises i den intuitive brannsentralen, eller i byggets SD-anlegg.

Moduler og spjeld leveres ferdig adressert og merket fra Micro Matic. Det er da kun montering som gjenstår. Med merkede spjeld og moduler blir dette en enkel sak!

Book et møte med oss

I løpet av 2018 vil vi besøke de av dere som ønsker ytterligere informasjon om brannsikring av ventilasjonsanlegg. Allerede i dag kan du gjerne ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon.

Kontakt oss for å booke et møte

MicroBrann

Komplett brannsikringssystem for alle bygg. Systemet omfatter spjeld, detektorer og bus-basert styring, og er en sikker og kostnadseffektiv løsning, designet for optimal brukervennlighet.

Last ned